Burcu Özhan (Ausbildungsakquisiteurin für Flüchtlinge) und Rainer Aliochin folgten heute der Einladung des Türkischen Generalkonsuls Serdar Deniz, um die Arbeit des AAU e.V. vorzustellen. Der Generalkonsul zeigte sich erfreut über die Erfolge des AAU e.V. und bot seine persönliche Unterstützung an.

Rainer Aliochin, Generalkonsul der türkischen Republik Serdar Deniz und Burcu Özhan (v.l.n.r.)

Türkiye Cumhuriyetin Başkonsolosu Serdar Deniz’de Ziyaretimiz

Burcu Özhan (mülteciler için meslek eğitim mümessili) ve Rainer Aliochin bugün sayın başkonsolosum Serdar Deniz tarafından düzenlenen davete katılarak AAU e.V. derneğini tanıttılar. Başkonsolos edinilen başarıdan mutluluk duyduğunu ve aynı zamanda şahsende destekte bulunucağını dile getirdi.